Disclaimer

Asya Finance is zeer zorgvuldig in haar berekeningen gebaseerd op de betrouwbaarheid en actualiteit van de verstrekte gegevens. Onjuistheden en/of onvolledigheden kunnen echter niet volledig uitgesloten worden. Voor Asya Finance zijn de bepalingen van de algemene voorwaarden en het dienstverleningsdocument van toepassing. Asya Finance is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de verstrekte advies op grond van onjuist of onvolledig aangeboden informatie.

Asya Finance behoudt zich het recht voor deze geldende bepalingen te wijzigen. Asya Finance garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen. Asya Finance aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen van elektronische of reguliere post door klanten en/of derden.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht heeft ontvangt, mag u de inhoud niet gebruiken. We verzoeken u dit bericht direct te retourneren.

Asya Finance is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen in de overdracht van informatie veroorzaakt door andere partijen dan zichzelf.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud of functioneren van de website.